Un estudi assegura que l´educació preescolar de qualitat pot prevenir el fracàs escolar en el futur. Una recerca conclou que l´accés a l´etapa Infantil és un element decisiu per moderar la desigualtat.

Un estudi de l´Obra Social La Caixa ha analitzat com afecta l´origen socioeconòmic dels individus en els resultats acadèmics en diferents etapes educatives i ha conclòs que l´educació Infantil és «decisiva» per prevenir el fracàs escolar, uns efectes que són més clars en entorns desafavorits.

El fracàs escolar no sempre va relacionat amb l´ensenyament primari o secundari, sinó que té una relació directa amb l’educació preescolar.

L´informe elaborat per l´Obra Social La Caixa conclou que l´educació primerenca és una etapa formativa «decisiva» per als individus i que influeix en els resultats futurs dels infants en competències bàsiques, sigui qui sigui el seu origen socioeconòmic.

Tanmateix, els responsables de l´estudi, recalquen que els fills de pares amb un nivell educatiu baix i d´entorn socioeconòmic modest són els que més es beneficien de la qualitat del sistema educatiu de preescolar, ja que el benefici és dues vegades més gran que el dels nens d´altres entorns.

Per això, consideren que la inversió en aquesta educació de qualitat a les primeres edats és una manera de prevenir el fracàs escolar en etapes educatives posteriors. Una despesa eficient des de l´estudi s´alerta que si en aquesta etapa no es garanteixen uns nivells mínims de qualitat, s´imposen els efectes de la segregació residencial i l´elecció estratègica que beneficia les famílies amb més recursos.

Per això, es reclama «una despesa més eficient i més redistributiva» en les fases d´educació preescolar i primària, per contribuir a reduir la desigualtat de manera decreixent en les fases posteriors. Es considera que només el 20% del rendiment escolar a Primària i Secundària està relacionat amb el centre on s’estudia, un percentatge molt més baix que en altres països de l´OCDE.

Les diferències de resultats en funció de la titularitat del centre de primaria o secundària no són rellevants.

1
¿Necesitas ayuda?
Hola.
¿En qué podemos ayudarte?