Magic Rainbow

PREINSCRIPCIÓ

L’estimulació primerenca de Glen Doman

Estimulació primerenca : oportunitat i repte a l’escola infantil

Els primers 3 anys de la vida d’un nen o nena són clau per al desenvolupament neuronal i , per tant , per la seva personalitat, autoestima , autonomia i habilitats socials . El paper de les escoles infantils, com a educadors i gestors , és crucial en aquesta evolució .

El creixement d’un nadó és una successió de progressos en què la naturalesa relleva la seva sorprenent capacitat : el primer somriure com a forma d’interactuar , o com aprèn a sostenir el cap , podent així dirigir la seva mirada , el que , al seu torn, suposa un estímul per donar els primers passos .

La genètica i l’entorn són els pilars d’aquest desenvolupament . I si bé els professionals de l’educació de 0 a 3 anys no són científics que puguin manipular l’ADN dels nens , han de dir , i molt, pel que fa a l’ambient . El que més posa sobre la taula el necessari i útil de la seva tasca a la societat .

El conjunt de tècnics per desenvolupar les capacitats i habilitats dels nens en laprimera infància es coneixen com estimulació primerenca o precoç . Aquest terme forma part del dia a dia de gran part de les escoles infantils que , a través dels diferents models existents , s’utilitzen tant per corregir trastorns reals o potencials en el desenvolupament com per estimular les capacitats dels seus alumnes .

Estimulació primerenca a l’escola infantil: 3 claus a tenir en compte més enllà de l’educatiu

Cada nadó és un món , amb necessitats i circumstàncies particulars . El disseny personalitzat d’estratègies per al seu desenvolupament psicosocial , emocional , intel·lectual i social pot requerir un equip de professionals interdisciplinari .

 

Però més enllà de cada cas , hi ha una sèrie de factors que els gestors de les escoles infantils solen tenir en compte pel que fa a les polítiques d’estimulació primerenca :

1 . Comunicar : En els últims anys , l’estimulació primerenca ha suscitat molt interès en els pares- que volen que els seus fills desenvolupin la seva máx8imo potencialment . Comunicar de manera adequada els plans i recursos de què disposa l’escola infantil per a l’estimulació primerenca és un factor de fidelització de la comunitat educativa .

2 . Implicar : Si l’estimulació primerenca es fer només de portes ( del centre infantil ) a dins , perdrà la seva funció integral , ja que no s’estarà exercint cap influència sobre la resta de l’ambient que envolta els petits . Compartir i implicar les famílies en els processos d’estimulació pot ser beneficiós per a tots . A més , poden ser font d’oportunitats , per exemple , a través de tallers i altres activitats extraescolars que les que els pares puguin estar interessats .

3 . Innovar : Els nens i nenes que avui arriben als centres infantils són “nadius digitals” . A tots ens sorprèn com si els deixes un smartphone , independentment de la seva edat , són capaços d’intuir el seu funcionament . L’estimulació pot realitzar-se per vies tradicionals , però en els últims temps també s’han incorporat les noves tecnologies a tots aquests processos .

I sobretot , es tracta de transmetre que és un camí apassionant , un procés natural , basat en el joc , la finalitat no és ” fabricar cervellets ” sinó aconseguir que els nens siguin més autònoms i , per descomptat , feliços .

El potencial d’un infant és immens. De la quantitat d’estímuls que rebi els primers anys de la seva vida dependrà en part el creixement dels seus circuits neuronals.

Formulari de contacte

4 + 2 =

1
¿Necesitas ayuda?
Hola.
¿En qué podemos ayudarte?