Magic Rainbow

PREINSCRIPCIÓ

Estil pedagògic

A la nostra escola els nens i les nenes gaudeixen

plenament de la seva infància, en un ambient de

seguretat física i psíquica, ric en sensacions i estímuls.

Tot està pensat per atendre els més petits:

 • amb una relació estreta amb l’educadora,
 • amb el nombre limitat de nens per grup,
 • amb les activitats engrescadores i motivadores.

Tot això garanteix  el desenvolupament de la personalitat, el desvetllament de la imaginació, l’adquisició dels hàbits d’autonomia i l’adquisició de capacitats pròpies de cada edat i cada nen.

LA NOSTRA FILOSOFIA PEDAGOGICA ES BASA EN:

 • Constructivisme pedagògic: donarem les eines per

què l’infant construeixi el seu propi coneixement.

 • Aprenentatge significatiu: Aprofitarem allò que pot fer sol i l’acompanyarem amb allò que pot fer amb ajut.
 • Optimització de les capacitats: Tot aprenentatge es tradueix en una millora de les capacitats cognitives.
 • Intel·ligències múltiples: entenem la intel·ligència no com una unitat sinó com una suma d’intel·ligències diferents relacionades amb diferents habilitats i capacitats.
 • A la nostra escola Magic Rainbow d’una de les coses

que estem més orgullosos és del nostre projecte educatiu. Es tracta d’un projecte educatiu diferenciador i únic que consta d’un complet plà d’activitats educatives i formadores realitzades en un ambient càlid , acollidor i segur oferint un material ric i variat.

Un projecte estudiat i investigat al detall per complir un únic objectiu educació de qualitat.

 • El nostre projecte educatiu persegueix:
 • Conviure amb la llengua anglesa com ho faria un nen de la mateixa edat en un entorn anglòfon  . Per això, en el nostre centre conviuen els tres idiomes.
 • Utilitzem el Mètode Domand’estimulació primerenca mitjançant BITS . Tenim clar que això ajudarà als futurs aprenentatges . No oblidi que un nen és una esponja que només vol aprendre.
 • Desenvolupament de les intel ligències múltiples de Gardner. Totes les nostres activitats estaran plantejades des de la perspectiva del joc , la manipulació , l’experimentació i la música per afavorir que el nen adquireixi un gran nivell en totes les seves intel ·ligències.
 • La nostra escola infantil segueix una metodologia activaen la qual el nen no és simplement un receptor dels continguts , sinó que participa activament .Aquest fet reforça el creixement personal i social del nen i possibilita l’avaluació individual d’aquest per facilitar-li les eines necessaries per assolir els objectius establerts en les diferents etapes.
 • Progressar en l’adquisició d’hàbitsi actituds relacionats amb el benestar i la seguretat personal, la higiene i l’enfortiment de la salut.

Tot el nostre projecte està present en tots els nostres serveis:

1 . Amplitud d’horaris : Des de les 07:30 del matí fins a les 18.30 hores de la nit de dilluns a divendres i obert tot l’any. Així aconseguim que els familiars puguin conciliar la feina amb la cura del seu fill.

2 . Flexibilitat : Encara que la major part dels nostres alumnes assisteixen al nostre centre de forma regular i en els mateixos horaris , pots deixar al teu fill o filla els horaris que desitgis i si algun dia et surt un imprevist i necessites que es quedi una mica més del que és habitual podràs fer-ho.

3 . Seguiment de l’aprenentatge més enllà dels 3 anys : El nostre centre està dedicat l’ensenyament dels nens entre 0 i 3 anys. Tantmateix estem a la vostre disposició per a qualsevol consulta despres dels tres anys.

. Servei de menjador : A la nostra escola disposem de cuina pròpia . A més les mestres es dedicaran a ensenyar els hàbits a l’ hora de dinar i s’asseguressin que el nen o nena descansi.

5 . Immersió lingüística : El nen o nena disposarà d’una tutora que parlarà tota la seva jornada laboral en anglès . Des dels 4 mesos el seu fill o filla estarà familiaritzant amb l’anglès.

. Servei de psicopedagogia i escola de pares : Per fer un seguiment més exhaustiu de cada un dels nens que assisteixen al centre .

7 . Atenció primerenca i massatge infantil…

Amb tot això aconseguirem:

 1. Fonamentar el desig d’apendre i la creativitat.
 2. Enfortir la sea àrea afectiva i intel·lectual, així com, la seva confiança i seguretat en si mateixos.
 3. I sobre tot que el nen sigui FELIÇ

Perquè introduïm la llengua anglesa en el projecte?

Conscients de la importància creixent que l’anglès està adquirint a la societat en la qual vivim, gran part del nostre projecte educatiu té com a objectiu general que l’infant introdueixi en el seu dia a dia la llengua anglesa. Quan parlem d’immersió lingüística no ens referim a iniciar els nens a una llengua, sinó que volem que els vostres fills la visquin i la facin seva, perquè creiem que només l’adquiriran si la interioritzen veient que la llengua anglesa va més enllà de l’aula.

-Com aprenen els infants l’anglès?

Inicialment, els infants escolten i van comprenent allò que se’ls diu. Per assolir aquest repte, destaquem, l’experimentació amb materials per descobrir i conèixer el món que els envolta. Afavorint així, la imaginació, la creativitat i el més important, el joc.

Estil pedagògic

Objectius
Continguts

Formulari de contacte

7 + 9 =

1
¿Necesitas ayuda?
Hola.
¿En qué podemos ayudarte?