Magic Rainbow

PREINSCRIPCIÓ

Objectius

La nostra escola persegueix

Conviure amb llengua anglesa com la dominaria un nen de la mateixa edat amb un dels pares que sempre parlés anglès de manera fluïda amb el seu fill. Per això totes les nostres tutores (la segona persona de referència per a un nen després dels seus pares) només parlen en anglès al nostre centre i s’establirà un horari rotatiu d’auxiliars que parlaran català castellà perquè el nen se senti segur en el centre.

Desenvolupar les intel·ligències múltiples de Gardner. Totes les nostres activitats estaran plantejades des de la perspectiva del joc, la manipulació, l’experimentació i la música per afavorir que el nen adquireixi un gran nivell en totes les seves capacitats.

Descobrir i utilitzar les pròpies possibilitats motrius, sensitives i expressives adequades a les diverses activitats que emprèn en la seva vida quotidiana. Per això disposem d’una sala multiusos de més de 50 metres quadrats per fer la psicomotricitat diària dels nens i un ampli pati de 180 metres perquè pugui córrer i jugar en un ambient segur i vigilat.

Progressar en l’adquisició d’hàbits i actituds relacionats amb el benestar i la seguretat personal, la higiene i l’enfortiment de la salut. Per a això disposem de bany visible des de les aules, zones de descans i un serial de rutines i activitats diàries per a aquest objectiu.

OBJETIUS GENERALS DEL CICLE LLAR D’INFANTS

Els Objectius marcats tenen una doble finalitat:

· Servir d’orientació a l’hora de portar a terme les diferents actuacions que es realitzin dins l’escola, y Com a instruments d’analisi de la nostra acció educativa que ens possibiliti avaluar-la i, si cal, modificarla.

Els objectius generals per a la Llar d’infants expressen les capacitats que ha d’adquirir l’infant en finalitzar aquest període, tant si la seva educació es realitza en el context familiar com si es comparteix amb el centre educatiu.

 

Així, l’infant haurà de ser capaç de:

_ Adonar-se que creix, prenent consciència i apreciant totes les parts del seu cos i les habilitats que va adquirint.

_ Organitzar progressivament les dades sensorials.

_ Comprendre el llenguatge adult i comunicar-se i expressar-se a través de la música, el moviment, el gest, el joc i la paraula, amb una progressiva millora del llenguatge oral.

_ Identificar-se ell mateix com a persona i participar progressivament en la relació amb els altres, establint relacions afectives, principalment amb els adults més propers.

_ Col·laborar amb iniciativa en les activitats quotidianes d’alimentació, repòs, higiene i neteja personal.

_ Comprendre, conèixer i apreciar progressivament el seu entorn immediat: les persones i els objectes, iniciant-se en la pròpia autonomia i en l’adquisició d’hàbits de comportament social.

_ Representar objectes i accions de la vida diària mitjançant el joc simbòlic i els diferents llenguatges.

_ Actuar sobre la realitat immediata i establir relacions entre els objectes segons les seves característiques perceptives i les pròpies vivències.

_ Reconèixer i orientar-se en els espais habituals i en les seqüències temporals quotidianes.

Els objectius del nostre projecte educatiu han estat elaborats a partir de l’analisi de la realitat on esta ubicada la nostra escola, dels trets d’identitat del centre i de les prescripcions marcades al curriculum d’educació infantil elaborat pel Departament d’Ensenyament.

1
¿Necesitas ayuda?
Hola.
¿En qué podemos ayudarte?